Öppettider  Vintern 2020

Mer info på vår FB sida nedan 

            Öppet

Tisdagar   10 till 17  

Onsdagr  10 till 17

          Välkomna

SÄKERHET GASOL

Gasol är ett gasformigt bränsle som ska hanteras med viss försiktighet.


Bäst-före-datum:
Samtliga gasolflaskor har ett "bäst före datum" och därför så gör vi alltid 
en kontroll av era gasolflaskors kontrollstämplar innan vi fyller dessa. Är gasolflaskan för gammal så får den ej längre fyllas med gasol. Detta är naturligtvis ett sätt att skydda användaren mot att flaskan ej uppfyller de säkerhetskrav som måste gälla vid användandet av tryckkärl.


Märkning:

De märkningar och kontrollstämplar som era gasolflaskor har måste givetvis vara läsbara. Tillverkningsdatum eller datum för senaste provtryckning måste tydligt framgå.

På en gasolflaska kan märkningen se lite olika ut. En variant är att det står att gasolflaskan är godkänd till ett visst datum. En annan variant är att flaskan är stämplad med exempelvis "10". Detta innebär att flaskan genomgick kontroll 2010 och att den är godkänd tio år framåt.

TARA-vikt

Vid fyllning av gasol kontroller vi er flaskas vikt med den, på flaskan, angivna TARA-vikten. Detta anger vad er flaska väger då den är tom (vilket kan variera) och vi kan därigenom fastställa hur mycket gasol som eventuellt finns kvar i flaskan.


PROPAN

Gasol finns i varianterna Propan och Butan. I Sverige används Propan. I andra (varmare) länder så används Butan. Dessa har olika egenskaper och därför så finns det på alla godkända gasolflaskor en märkning som anger hur många kilo Propan som får fyllas i flaskorna.


REVISION

Vid en så kallad revision genomgår gasolflaskan en invändig och utvändig inspektion, tryckprovning upp till 30 Bar, byte av ventil, blästring och målning, vägning och stämpling av TARA-vikt (tomvikt) samt när kontrollen genomfördes.

MER INFORMATION:


Här finner du MSB:s broschyr gällande säkerhet  kring gasol.

>> GASOL FÖR HEM OCH FRITID

Rätt hantering av gasolflaskor


 • Kontrollera att utrustningen är tät
 • Läckage i slangar och anslutningar är den vanligaste olycksorsaken. Om du upptäcker sprickor, byt ut slangen mot en ny.
 • Stäng alltid flaskventilen när du inte använder gasolutrustningen. Då är du säker på att
 • det inte läcker ut någon gas.
 • Din gasolflaska har en säkerhetsventil som förhindrar att den sprängs vid brand. För att ventilen ska fungera rätt ska du alltid hantera och förvara flaskan stående.
 • Ventilskyddet ska alltid sitta kvar på flaskan tills den ansluts på gasolutrustningen.
 • När gasolflaskan kopplas ifrån utrustningen för en längre tid sätt ventilskyddet på plats.
 • Under transport ska alltid ventilskyddet sitta på plats för att skydda ventilen.
 • Gasolflaskorna ska förvaras i ventilerat utrymme.
 • För att vara säker på att du inte får för högt tryck i din utrustning ska du ha en tryckregulator ansluten till gasolflaskan.
 • Placera inte flaskan i utrymmen där höga temperaturer kan uppnås, t.ex. i närheten av en grill eller inglasad balkong etc.  Om gasolflaskan utsätts för stark värme kan säkerhetsventilen öppnas.
 • Gasol är ett bränsle och ställer därmed krav på att du är försiktig. Exprimentera inte med egna installationer och läs alltid bruksanvisningen innan du startar din gasolutrustning.


Denna sida produceras av Neldehof Group / Reklamgaraget

Besöksadress:

Verkstadsvägen 5

444 31 Stenungsund

Postadress:

Västra Söskärsbacken 5

444 96 Ödsmål

I samarbete med: